Share

Curs gratuit de POLITICI PUBLICE (Sinaia, 29 noiembrie 2018 – 3 decembrie 2018)

 

In perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2018, Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania va organiza un curs de politici publice in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii PTIR de a formula politici publice alternative in domeniul debirocratizarii si simplificarii procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, Cod SIPOCA 324, Cod SMIS 112861, proiect care isi propune cresterea capacitatii PTIR de a formula propuneri alternative la politicile initiate de Guvern in scopul debirocratizarii si simplificarii procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obtinerea autorizatiei de functionare a IMM-urilor si a avizelor si acordurilor aferente.

CURSUL DE POLITICI PUBLICE va presupune transferarea unui pachet informational care sa contribuie la consolidarea capacitatii reprezentantilor PTIR de a interactiona cu administratia publica si de a formula propuneri alternative la politicile publice existente. Vor fi asigurate: CAZAREA participantilor, MASA (MIC DEJUN, PRANZ SI CINA) si se vor deconta cheltuielile de TRANSPORT. Cursul va fi finalizat cu diploma de participare.

 Detalii:

Numar de participanti: 15 persoane (reprezentanti – membri PTIR, membri ai structurilor teritoriale)

Durata de desfasurare: 5 zile consecutive, in perioada 29 noiembrie 2018 – 3 decembrie 2018

Locatie: Sinaia, judetul Prahova, Hotel MARA SINAIA

Scopul pregatirii: Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor reprezentantilor PTIR in domeniul fundamentarii si elaborarii de politici publice, in special in domeniul de activitate al PTIR, cu accent pe debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri. Urmare a participarii la sesiunea de instruire, membrii grupului tinta isi vor dezvolta si imbunatati cunostintele si abilitatile in domeniul fundamentarii si elaborarii de politici publice si vor actiona ca multiplicatori ai beneficiilor proiectului, prin derularea de procese de fundamentare si elaborare de propuneri de politici publice in domeniul IMM, contribuind atat la dezvoltarea competitivitatii sectorului IMM, cat si la cresterea eficientei administratiei publice din Romania prin adaptarea sa la nevoile reale ale mediului de afaceri.

Tematica programului de formare:

 • Stabilirea agendei si definirea problemelor
 • Formularea politicilor si analiza alternativelor
 • Scrierea unui document de politica publica, structura si argumentare
 • Implementarea politicilor publice si instrumentele aferente
 • Consultarea si participarea publica, instrumente pentru o mai buna reglementare
 • Elemente si tehnici de colectare si analiza a datelor utile in fundamentarea politicilor publice
 • Accesarea si utilizarea bazelor de date existente la nivel national, a statisticilor sau altor surse de date primare sau secundare, in procesul politicilor publice
 • Analiza politicilor publice – definitie, etape, abordare
 • Metode cantitative si analiza de politici
 • Monitorizarea si evaluarea – diferente intre concepte
 • Exercitiu practic, analiza unei politici publice sectoriale
 • Principii orizontale.

Implicare viitoare in activitatile proiectului:  Implicare in elaborarea politicii publice, sub coordonarea celor 2 Experti elaborare propunere de politica publica alternativa.

Detalii privind inscrierea la curs: http://old.ptir.ro/2018/11/inscrie-te-in-proiectul-cresterea-capacitatii-ptir-de-a-formula-politici-publice-alternative-in-domeniul-debirocratizarii-si-simplificarii-procedurilor-aplicabile-mediului-de-afaceri/

Pentru informatii suplimentare: office@ptir.ro