mentornet2

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/144/6.3/S/134466
Beneficiar proiect Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului: diminuarea inegalităţilor de gen existente în societatea românească prin încurajarea participării pe piața forței de muncă și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.Proiectul își propune să răspundă problemelor cu care se confruntă femeile din punct de vedere socio-profesional, prin promovarea modelelor de succes din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, prin susținerea de sesiuni de mentorat, prin furnizarea de cursuri de formare profesională, prin stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale, prin campania de promovare a importanței principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii, prin dezvoltarea unei televiziuni online și a unei reviste tipărite, ca metode inovatoare de promovare a rolului și performanțelor femeilor în afaceri.
Valoarea totală a proiectului 5.734.413,76 lei

Rezultatele proiectului:

  • Numărul participanţilor femei la programele de calificare/recalificare: 848
  • Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei – acces pe piaţa muncii: 14
  • Număr de participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii: 744
  • Număr femei participante la sesiunile de mentorat : 112