Obiectivul proiectului vizează verificarea fezabilității unui program de susținere a mobilității angajaților din cadrul microîntreprinderilor și IMM-urilor la nivel european, fiind susținut prin programul Erasmus+, EASI sau COSME. Ca urmare a chestionarelor aplicate la nivelul a 20 de state europene, organizațiile implicate în implementarea proiectului vor lansa un apel pentru selectarea IMM-urilor care urmează să fie implicate activ în realizarea schemei de mobilități, vizând realizarea a 100 de schimburi între angajați. O platformă online și o aplicație vor fi create special pentru această activitate.

Principalele rezultate care vor fi obținute ca urmare a implementării proiectului sunt:

  • 1 schemă pilot de mobilități implementată;
  • 1 material de evaluare a fezabilității schemei de mobilități, având la bază chestionare și rapoarte a beneficiarilor proiectului;
  • 9 evenimente naționale de diseminare a rezultatelor schemei pilot de mobilități în Belgia, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România și Turcia;
  • 1 document-propunere lansat în vederea adoptării unui program de mobilități pentru angajați.

Proiectul urmează să fie implementat de-a lungul a 18 luni (ianuarie 2016 – iunie 2017), fiind susținut de către Comisia Europeană prin intermediul DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

Bugetul proiectului este de 1.420.000 euro.