practica

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/161/2.1/G/136144
Beneficiar proiect Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea procesului de tranziţie de la școală la viaţa activă, creșterea nivelului de ocupabilitate și îmbunătăţirea abilităţilor personale și profesionale pentru studenţii din regiunea București-Ilfov, prin asigurarea accesului la informaţii, la servicii de consiliere și orientare profesională pentru 360 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ și prin organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică pentru un număr de 250 de studenţi.Obiectivele specifice sunt:

1. Creșterea gradului de ocupare a viitorilor absolvenţi de învăţământ superior prin oferirea serviciilor de consiliere și orientare în carieră pentru 360 de studenţi.

2. Crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile între solicitant și minim 5 universităţi/academii.

3. Formarea de competenţe și aptitudini profesionale specifice pentru 250 studenţi, prin dezvoltarea și derularea efectivă a programelor de practică pentru studenţii încadraţi în sistemul naţional de învăţământ de la ciclul licenţă și masterat.

Valoarea totală a proiectului 2.145.447,10 lei

 

Rezultatele proiectului:

  • Numărul de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă: 252
  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 378
  • Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă – tranziția de la școală la viața activă: 25
  • Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au continuat studiile – tranziția de la școală la viața activă: 169