Proiectul„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, cod Mysmis 104179,

urmărește creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială;
  • Stimularea inițiativei antreprenoriale individuale prin acordarea de ajutoare de minimis pentru minimum 42 de întreprinderi noi;
  • Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piață a celor minimum 42 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni (3 ianuarie 2018 – 2 ianuarie 2021), cu o valoare totală de 11.150.504,77 lei (valorea eligibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) şi este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

 Proiectul se adresează șomerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de muncă sau care desfășoară o activitate independentă, care intenționează să înființeze o afacerere nonagricolă în mediul urban și își au resedința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) – Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.

 Ce oferă proiectul?

  • 14 Cursuri de Competențe Antreprenoriale certificate ANC, organizate în fiecare județ din Regiunea Sud-Muntenia, cu participarea a 336 de persoane care vor învăța să întocmească planuri de afaceri și își vor îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și de a exploata oportunitățile de dezvoltare a unor afaceri noi;
  • Finanțare nerambursabilă de maxim 40 000 de Euro (calculat la cursul Euro utilizat la depunerea proiectului, respectiv 178.340 Ron) acordată pentru 42 de planuri de afaceri selectate în urma organizării competiției de planuri de afaceri;
  • Stagii de practică în întreprinderi reale organizate pentru cei 42 de viitori antreprenori, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere;
  • Servicii de consiliere, consultanță antreprenorială și mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a celor 42 de planuri de afaceri finanțate prin intermediul proiectului;
  • Servicii personalizate de sprijin a celor 42 de întreprinderi nou-înființate în vederea dezvoltării și menținerii pe piață.

Proiect implementat de:

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) - singura organizație patronală care reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. PTIR deține reprezentativitate ridicată la nivel național, acoperind prin structurile sale teritoriale fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Ideea de constituire a PTIR a apărut ca urmare a studierii nevoilor specifice cu care se confruntă tinerii – lipsa de capital, de informaţie, existenţa unui mediu de afaceri ostil, lipsa unor programe corespunzătoare pentru stimularea tinerilor întreprinzători, etc. PTIR are drept scop susţinerea, apărarea, promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România. În acest scop, obiectivele PTIR au un caracter social, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, asigurând accesul acestora la cunoştinţele legate de funcţionarea socio-economică a întreprinderilor, elaborând politici destinate tinerilor, în general, şi tinerilor antreprenori, în special.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) – instituţie neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. Misiunea sa este de a dezvolta și implementa politici și programe regionale care duc la atenuarea dezechilibrelor economice și sociale din regiune și contribuie la o dezvoltare durabilă și echilibrată. Principalele domenii vizate de politicile și programele regionale sunt promovarea antreprenoriatului și a inovării, echilibrarea pieței forței de muncă, stimularea transferului de tehnologie, atragerea investițiilor, dezvoltarea IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii etc. În calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, Agenția furnizează servicii de consiliere şi sprijin în implementarea proiectelor finanţate din Programului Operaţional Regional. Una dintre atribuțiile Agenției se referă la identificarea, promovarea și implementarea proiectelor de interes regional și local, precum și a proiectelor de cooperare intra-regională.

 Apasă AICI pentru mai multe detalii privind eligibilitatea grupului țintă și modalitatea de înscriere în proiect!

Contact - Experți Grup Țintă din cadrul Birourilor Județene

Află cum poți intra în Competiția planurilor de afaceri din cadrul proiectului „ Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”? – http://old.ptir.ro/?p=2761.

DESCARCĂ METODOLOGIA  DE CONCURS PLANURI DE AFACERI 

DESCARCĂ ANEXELE 

DESCARCĂ – Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia

 

Pentru informatii suplimentare, urmăriți pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/startpentruafacereata/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

afacere, plan de afaceri, finantari nerambursabile, antreprenoriat, antreprenor, cursuri, competente antreprenoriale, afacere, idei de afaceri, 40 000 euro, start-up, Sud Muntenia, Romania Start Up Plus, POCU