Cum devin MEMBRU

Poate fi membru al PTIR orice societate comercială, asociaţie familială său persoană fizică autorizată înfiinţată în conformitate cu legislaţia româna în vigoare, care îndeplineşte condiţia de a avea ca asociaţi/acţionari tineri întreprinzători (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani), indiferent dacă a fost constituită de la început cu capital privat sau s-a privatizat ulterior, indiferent de domeniul de activitate, care aderă în mod liber. Capitalul societăţii comerciale membre a PTIR poate fi integral românesc, străin sau mixt. Apartenenta politică a tinerilor întreprinzători membrii ai PTIR este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opţiuni politice să se manifeste în orice fel în cadrul PTIR.

 

Obţinerea calităţii de membru al PTIR
Orice persoană juridică sau fizică autorizată care doreşte să devină membră a PTIR şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Statut, trebuie să completeze şi să înainteze personal, prin fax sau e-mail cererea de aderare însoţită de o copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal precum şi copia CUI.

 

Drepturile membrilor PTIR

 • să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea economică, de producţie corespunzător cu obiectul său de activitate
 • să primească informaţiile de care dispune PTIR referitoare la aspectele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice şi în alte domenii de activitate
 • să fie apărat împotriva concurentei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale
 • să primească publicaţiile editate de PTIR şi CNIPMMR (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România) contra cost sau gratuit, după caz să publice în ele articole, comunicări şi reclame
 • să beneficieze de programele de pregătire, de consultanţă şi asistenţă în afaceri şi management, de serviciile cluburilor, bazelor sportive şi altor tipuri de activităţi organizate de PTIR şi CNIPMMR, gratuit sau beneficiind de o reducere a taxei, după caz
 • să participe la expoziţii, târguri şi orice alte manifestări organizate de PTIR şi CNIPMMR
 • să primească asistenţă juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în alte domenii de activitate cu caracter general de la persoanele de specialitate din cadrul PTIR, iar dacă asistenţa necesară are caracter special să beneficieze de o reducere a taxei aferente
 • să fie informat cu privire la oportunităţile de afaceri şi posibilii parteneri
 • să aleagă şi să fie ales în organismele de conducere ale PTIR şi în Comisia de Cenzori.

 

Obligaţiile membrilor

 • să cunoască, să accepte şi să acţioneze pentru realizarea obiectivelor PTIR, în vederea îndeplinirii scopurilor din statut
 • să respecte Statutul PTIR inclusiv hotărârile ulterioare pe care le vor adopta organele competente în interesul Organizaţiei şi al membrilor săi
 • să dovedească solidaritate, solicitudine şi susţinere directe pentru membrii PTIR
 • să respecte normele de etică profesională şi ţinuta morală în relaţiile cu ceilalţi membri
 • să militeze pentru creşterea prestigiului PTIR şi al membrilor acesteia;
 • să participe la acţiunile organizate de PTIR şi/sau de CNIPMMR
 • să promoveze interesele şi imaginea PTIR şi CNIPMMR.

Menţionăm faptul că membri NU trebuie să plătească nici o cotizaţie.