logo

Proiectul răspunde unei nevoi sociale și vizează stimularea implicării tinerilor NEET’s, inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, la viața societății din care aceștia fac parte prin intermediul participarii la activitati educative non-formale, concretizate sub forma unei campanii de informare privind îndrumarea în carieră.

Obiectivul general este operationalizarea unui program de informare si indrumare pentru 150 de tinerii din categoria NEET’s, din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia si Sud Est, pe parcursul a trei luni de zile, in vederea stimularii implicarii acestora la viata societatii in care traiesc, prin intermediul participarii la activitati educative non-formale.Obiectivul vizeaza crearea unui program de informare si indrumare care va promova posibilitatile de participare in viata societatii, atat cele de reincadrare intr-o foma de invatamant/de urmare a unui program de formare profesionala, cat si cele de orientare cate un loc de munca conform cererii manifestate pe piata muncii, prezentarea de modele de buna practica, consiliere profesionala.

Obiectiv specific 1: Informarea adecvata a 150 de tineri  NEET’s cu privire la posibilitatile de participare in viata societatii, prin prezentarea de alternative educationale, de specializare, formare,  forme de ocupare si modalitati de identificare a unui loc de munca conform cerintelor existente pe piata, pe parcursul a 3 luni de zile. Vor fi organizate 3 evenimente, prima parte desfasurandu-se sub forma unei conferinte care va viza atingerea obiectivului specific 1. Tinerii vor beneficia de prezenta invitatilor, reprezentanti ai serviciului public de ocupare, parteneri sociali, angajatori, alti factori de interes in domeniul proiectului, care le vor prezenta oportunitatile de sprijin si integrare in viata comunitatii de care apartin, precum si modele de buna practica. Rezultate: 150 de tineri din categoria NEET’s informati cu privire la posibilitatile de participare la viata societatii; Prezentarea a 3 modele de buna practica.

Obiectiv specific 2: Consiliere si orientare profesionala a 150 de tineri prin intermediul prezentarii posibilitatilor de identificare si mentinere a unui loc de munca, prin completarea si interpretarea  a 150 de chestionare individuale privind profilul personal si ocupational al Tinerilor NEET’S, pe parcursul a trei luni de zile. In cadrul fiecarui eveniment de informare va fi organizat cate un workshop care va avea ca principal scop consilierea si orientarea profesionala a Tinerilor NEET’S. Fiecare participat, va completa chestionare individuale privind profilul personal si ocupational. Acestea vor fi analizate si interpretate de expertii din cadrul proiectului, oferind tinerilor posibilitatea de a se orienta catre o forma de ocupare, conform specificului personal si in concordanta cu cerintele existente pe piata muncii. Rezultate: 150 de tineri din categoria NEET’s consiliati si orientati professional; 150 de chestionare de consiliere si orientare profesionala completate; 150 de interpretari ale chestionarelor acordate.

Obiectiv specific 3: Popularizarea modalitatilor de sprijin tinerii  prin editarea si diseminarea Ghidului “ FII ACTIV”, in 350 de exemplare, in prima luna a proiectului. Publicatia va contine alternative educationale, de formare profesionala, forme de ocupare si modalitati de identificare a unui loc de munca conform cerintelor existente pe piata.Rezultate: Creșterea gradului de popularizare a modalitatilor de sprijin pentru NEET’S, Creșterea gradului de informare a minim 350 de tineri care vor avea acces la sursele de informare reprezentate de publicația ”FII ACTIV”.

Proiectul va fi implementat în perioada 25 august – 7 noiembrie 2016.

Principalele activități care urmează să fie implementate vizează:

realizarea și tipărirea publicației “FII ACTIV!” care va conține informații și elemente de sprijin pentru crearea, dezvoltarea unei cariere și integrarea în viața comunității;

organizarea și desfășurarea a 3 conferințe în București, Slatina și Galați implicând 150 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 încadrați ca fiind NEETs. Scopul evenimentelor va fi de a prezenta oportunitățile de sprijin și integrare în viața comunității pentru tineri, precum și de a realiza acțiuni de consiliere și orientare profesională;

promovarea proiectului prin tipărirea de materiale personalizate și realizarea unei campanii la nivelul social media.

Bugetul alocat activităților este de 24.750 de lei.

Proiectul este implementat prin intermediul sprijinului financiar al programelor naționale coordonate de către Ministerul Tineretului și Sportului.

mts