logo

SCOPUL proiectului „Tineri implicati, tineri antreprenori” vizeaza stimularea implicarii tinerilor cu oportunitati reduse la viata societatii prin informarea activa a acestora cu privire la oportunitatile antreprenoriale active, inscriindu-se astfel in tema concursului de proiecte aferent anului 2016. Domeniul vizat de catre proiect este unul economic.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului vizeaza:

O.1.: Cresterea nivelului de informare a minimum 5000 de tineri cu privire la sursele de finantare existente prin promovarea mesajului proiectului prin intermediul instrumentelor online (comunicate de presa, materiale video, pagina de Facebook, sectiune din website) de-a lungul celor 4 luni de implementare a proiectului;

O.2.: Cresterea gradului de participare a tinerilor la viata comunitatii prin implicarea a 200 de tineri cu oportunitati reduse la cele 4 conferinte regionale, organizate de-a lungul a 2 luni de implementare a proiectului;

O.3.: Implicarea a 200 de tineri in trasarea viitoarelor politici pentru antreprenoriat si implicarea in viata activa a societatii prin completarea a 200 de chestionare de evaluare in cadrul celor 4 conferinte regionale „Tineri implicati, tineri antreprenori”.

PROIECTUL CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI NATIONALE IN DOMENIUL POLITICII DE TINERET vizand urmatoarele aspecte in urma implementarii activitatilor:

– Cresterea gradului de auto-ocupare a tinerilor in domeniul afacerilor prin stimularea initierii de noi afaceri prin promovarea antreprenoriatului (informarea in cadrul celor 4 conferinte regionale); realizarea  de  actiuni  pentru  promovarea  programelor  de  antreprenoriat  pentru  tineri, inclusiv prin dezvoltarea de platforme web (1 sectiune din cadrul site-ului PTIR si 1 pagina de Facebook);

– Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educatiei si formarii tinerilor prin asigurarea dobandirii de competente transversale precum simţul iniţiativei şi antreprenoriatului, noţiuni de gestionare a unei afaceri (informatiile despre realizarea unui plan de afaceri, precum si povestile exemple de bune practici promovate in cadrul conferintelor regionale);

– Facilitarea adaptării tinerilor întreprinzători la procesele de integrare europeană şi globalizare prin facilitarea  accesului  tinerilor  la  sursele  de  finanţare pentru dezvoltare, prin servicii şi programe de consiliere şi consultanţă (promovarea programelor de finantare si oferirea de servicii de consultanta celor 200 de tineri implicati in conferintele regionale cu privire la accesarea unui instrument de finantare).

Proiectul contribuie si la atingerea obiectivelor altor strategii, precum:

– Strategia nationala de competitivitate 2014 – 2020: scaderea ratei tinerilor cu varste cuprinse intre 15-24 de ani care nu urmeaza o forma de invatamant sau de formare si nu sunt incadrati nici in munca (NEET) de la 16,8% la nivelul mediei UE (actual este 12%, 2012);

– Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020: cresterea ocuparii fortei de munca in randul persoanelor cu venituri reduse si a  celor  din grupurile  vulnerabile prin programe personalizate de activare a fortei de munca; o atentie deosebita va fi acordata insertiei pe piata muncii a tinerilor;

– Strategia de la Lisabona: crearea de oportunitati in domeniile educatiei, ocuparii fortei de munca si al creativitatii si antreprenoriatului; imbunatatirea accesului si a participarii depline a tuturor tinerilor la viata societatii.

Proiectul va fi implementat in perioada 25 august – 7 noiembrie 2016

Principalele activitati care urmeaza sa fie implementate vizeaza:

– Organizarea si implementarea a 4 conferinte regionale in Iasi, Sibiu, Slatina, Bucuresti implicand 200 de tineri cu oportunitati reduse. Scopul evenimentelor va fi de a prezenta sursele de finantare si a facilitatilor dedicate start-up-urilor si debutantilor;

– Realizarea unui material centralizator cu problemele tinerilor raportate la lansarea unei initiative antreprenoriale fiind un follow-up al conferintelor regionale;

– promovarea proiectului prin tiparirea de materiale personalizate si realizarea unei campanii la nivelul social media.

Bugetul alocat activitatilor este de 24.750 de lei.

Proiectul este implementat prin intermediul sprijinului financiar al programelor nationale coordonate de catre Ministerul Tineretului si Sportului.

mts