POLITICĂ PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul prelucrează date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “RGDP” sau Regulamentul general privind protectia datelor) precum si a altor acte normative aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta  Politica  privind  protecția  si  securitatea  datelor  cu  caracter  personal  (denumita  in continuare “Politica“) este aplicabila si obligatorie pentru toti salariatii Persoanei juridice, precum si pentru toate persoanele fizice sau juridice care prelucrează date cu caracter personal in numele sau/si pe seama Persoanei juridice, precum, dar fara a se limita la, colaboratorii sau alti parteneri ai Persoanei juridice.

DESCARCĂ POLITICA GDPR – POLITICĂ PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL