firma_de_exercitiu

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/175/2.1/S/149975
Beneficiar proiect Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Partener
Obiectivul proiectului OBIECTIVUL GENERAL al proiectului FIRMA DE EXERCIŢIU – un prim pas în construirea propriei cariere! îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a 500 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ – ISCED 3 – cuprinşi în activităţi tip firma de exerciţiu,  din regiunile de dezvoltare S-V Oltenia şi BI, prin măsuri de consiliere, orientare vocaţionala şi acţiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea competentelor antreprenoriale şi la creşterea adaptabilităţii la cerinţele primului lor loc de muncă.Obiective specifice:

O.S.1: Facilitarea şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a 500 de elevi cuprinşi în activităţi tip firma de exerciţiu, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională care permit o decizie informată privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă.

O.S.2: Susţinerea dezvoltării spiritului antreprenorial şi inovator în rândul celor 500 de elevi (menţionaţi la O.S.1.), prin organizarea şi implementarea a 20 de ateliere de antreprenoriat şi a unui târg multi-regional dedicat firmelor de exerciţiu.

O.S.3: Promovarea firmelor de exerciţiu prin campanii media şi prin încheierea a 20 de parteneriate intre consorţiul proiectului şi actori din mediul public şi privat.

O.S.4. Sprijinirea înfiinţării a minimum 70 de firme de exerciţiu noi, câte 10 firme în fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti.

Valoarea totală a proiectului 2.336.697,76 lei

 

Rezultatele proiectului:

  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 500 elevi.
  • Numărul atelierelor antreprenoriale organizate: 20
  • Numărul firmelor de exerciţiu create: 70