simpract

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/160/2.1/S/138113
Beneficiar proiect Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Partener
Obiectivul proiectului Obiectivul general îl reprezintă facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă a 7000 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ – printr-o serie de activităţi de consiliere, orientare profesională şi acţiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale şi de aptitudini de munca necesare inserţiei acestora pe piaţa muncii.Obiective specifice:

O.S.1: Facilitarea şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a 7000 de studenţi, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională care permit o decizie informată privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă.

O.S.2: Susţinerea dezvoltării spiritului antreprenorial şi inovator în rândul a minim 2250 de studenţi (din cei 7000 studenţi menţionaţi la O.S.1.), prin organizarea şi implementarea de activităţi de tip întreprindere simulată.

O.S.3:  Îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor prin intermediul stagiilor de practică în firme reale pentru 500 de studenţi

Valoarea totală a proiectului 17.384.209,71 lei

 

 Rezultatele proiectului:

  • Numărul de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 2250
  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 7000