Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin următoarele obiective specifice:

  • elaborarea şi implementarea de programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii
  • studierea problemelor şi proiectarea de noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele
  • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora şi identificarea modalităţilor şi căilor de formare profesională, metodelor şi tehnologiilor pentru succesul tinerilor întreprinzători
  • crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democraţiei, liberei concurențe şi economiei de piaţă
  • formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători în vederea prezentării acestora, spre adoptare, organismelor de conducere ale CNIPMMR
  • identificarea şi organizarea de cursuri de formare profesională şi manageriala pentru tinerii întreprinzători şi susţinerea şi promovarea învăţării continue a acestora
  • coordonarea activităţilor privind constituirea de sucursale ale PTIR pe lângă organizaţiile teritoriale ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)
  • participarea activă în cadrul structurilor Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România sau ca reprezentant al CNIPMMR în structurile de dialog social, la dezbaterile şi acţiunile privind îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători
  • stabilirea şi menţinerea, printr-o politică de “reţea”, a unui raport strâns cu sucursalele PTIR, constituite la nivelul organizaţiilor teritoriale ale CNIPMMR şi alte organizaţii de întreprinderi la nivel naţional şi internaţional.