Statutul PTIR

Ideea de constituire a Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România s-a născut ca urmare a nevoilor specifice cu care se confruntă astăzi tinerii întreprinzători – lipsa de capital, de informaţie, existenţa unui mediu ostil de afaceri, lipsa unor programe corespunzătoare pentru stimularea tinerilor întreprinzători, etc.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România asigură susţinerea, apărararea, promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial şi intreprenorial în rândul tinerilor precum şi asigurând accesul acestora la cunoștințele legate de funcţionarea socio-economică a întreprinderilor, elaborând politici destinate tinerilor în general şi tinerilor antreprenori şi întreprinzători în special.

În același timp, PTIR contribuie la afirmarea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economică şi socială a României şi realizarea integrării economiei româneşti, în condiţii de eficiență, în circuitul economic european şi mondial.

Descarcă Statut PTIR în format PDF.