Share

Încheierea proiectului “PROACTIV PLUS – competitivitate pentru viitor”

Proiectul “PROACTIV PLUS – competitivitate pentru viitor”, cod MySmis 118116, a fost încheiat în data de 03.05.2019. Beneficiarul proiectului a fost Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România.

 Proiectul a avut o perioadă de implementare de 12 luni (începând din data de 04 Mai 2018 și până în data de 03 mai 2019), cu o valoare totală de 2,100,425.50 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1,785,361.68 lei) și a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea modalității forței de muncă; Prioritatea de investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul specific: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniul de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea competitivității și a adaptabilității întreprinderilor, inclusiv a start-up-urilor din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Centru la schimbările și dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților.

 În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

 O campanie de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Campania a avut mai multe elemente: o campanie de publicitate online, realizarea și publicarea de articole, o campanie de contactare directă a angajatorilor, 3 seminare informative regionale.

 Prin intermediul campaniei au fost conștientizate peste 90.000 persoane privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

 Totodată, campania de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă a avut impact asupra a peste 900 de angajatori.

 De asemenea, în cadrul campaniei a fost creată și organizată și o pagină Facebook a proiectului (https://www.facebook.com/proactiv.plus2018).

 Cursuri de formare profesională pentru manageri și antreprenori:

„Competențe antreprenoriale” – câte 2 grupe pe regiune (6 grupe în total)

“Manager de inovare” – câte 2 grupe pe regiune (6 grupe în total)

“Manager îmbunătățire procese” – câte 2 grupe pe regiune (6 grupe în total)

 395 de antreprenori și manageri au participat la cursurile de formare profesională, din care 369 au obținut certificare ANC.

 

  1. Cursuri de formare profesională pentru angajați din departamente de resurse umane:

„Manager resurse umane” – câte 1 grupă pe regiune (3 grupe în total)

„Inspector resurse umane” – câte 1 grupă pe regiune (3 grupe în total)

 126 de angajați din departamente de resurse umane au participat la cursurile de formare profesională, din care 119 au obținut certificare ANC.

 Conferințe regionale tematice “Antreprenoriat, TIC și Inovare socială”: 3 conferințe realizate, câte una în fiecare regiune de implementare a proiectului.

 96 de antreprenori și manageri au participat la conferințele regionale tematice, din care 88 au fost certificați de beneficiarul proiectului.

 Sprijin acordat întreprinderilor pentru elaborarea unei planificări strategice pe termen lung: în total au fost realizate planificări strategice pentru 46 IMM-uri .

 Mulțumim tuturor participanților și întregii echipe de experți care au făcut posibilă implementarea proiectului PROACTIV și atingerea tuturor rezultatelor propuse.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DESCARCĂ Comunicatul de presă

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Ștefan Noel Constantin – Manager de proiect

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Municipiul Bucuresti, cod poștal 020776, județul București, România

Telefon: 40 720 535 246

Email: office@ptir.ro