Share

Înscrie-te în proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL  publică METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aplicată în cadrul proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”, Cod MySMIS: 135539.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.

 Vor fi selectați în vederea includerii în activitățile proiectului minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Nord-Est.

Pentru a fi eligibile, la data intrării în operațiunile FSE persoanele din grupul țintă format din angajați vor face dovada ca îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul/reședința în una dintre cele 3 regiuni de implementare a proiectului;
  • sunt angajați, inclusiv persoana fizică autorizată și întreprinderi individuale;
  • au împlinit 25 ani;
  • au vârsta sub 65 de ani.

Din cei minim 652 persoane incluse in GT, peste 30% (respectiv peste 196 persoane) se vor încadra în cel puțin una din următoarele categorii:

  • Persoane cu nivel scăzut de calificare (persoane cu un nivel de educație ISCED 0-2 (cel mult studii gimnaziale absolvite), sau care are studii de nivelul ISCED 3 dar acestea nu mai sunt cerute de piața muncii sau au ocupații din grupa majora 9 cf. COR – Muncitori Necalificați sau alte ocupații precum personal casnic pentru îngrijire.)
  • Persoane din mediul rural
  • Persoane cu vârsta peste 40 de ani.

 

DESCARCĂ METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

DESCARCĂ ANEXE